Uddannelse

3-ÅRIG UDDANNELSE I DAVANLOOS INTENSIVE DYNAMISKE KORTTIDSTERAPI

Dansk Davanloo Institut udbyder træning og uddannelse i Davanloos Intensive Dynamiske korttidsterapi (ISTDP) i samarbejde med det Italienske Institut for Davanloos ISTDP. Uddannelsen er godkendt af professor emeritus Dr. Habib Davanloo.

 

Uddannelsen til certificeret ISTDP-terapeut varer minimum 3 år og omfatter grundkursus i metapsykologi, mobiliseringsworkshops, at praktisere ISTDP terapi og modtage videosupervision og årlige seminarer. På uddannelsen kan optages psykiatere, psykologer og psykoterapeuter efter ansøgning. Efter fuldført uddannelse udstedes certifikat fra Dansk Davanloo Institut.

 

For yderligere information eller ansøgning om optagelse på uddannelsen, send mail til: info@lisa-jeremiassen.dk


De enkelte elementer er beskrevet nærmere i det følgende:GRUNDKURSUS I METAPSYKOLOGI

Grundkursus i metapsykologi omhandler det teoretiske fundament for ISTDP. Grundkurset indeholder også en supervisionsdag, de studerende starter op med eget klientarbejde for således at træne teknikken, hvilket er en vigtig del af uddannelsen. Træning gennem mobiliseringsworkshops påbegyndes efterfølgende.

 

Kurset afholdes over 5 dage og består af 4 dage med teoretisk undervisning samt 1 opfølgningsdag med videosupervision af deltagernes arbejde med metoden. Kurset udbydes én gang årligt med start i november måned og er en forudsætning for at påbegynde træningsprogrammet med mobiliseringsworkshops og fællessupervisioner.

 

Indhold:

Dag 1: Strukturen af det ubevidste, overføring og teknikken pres

Dag 2: Forsvar og modstand, teknikkerne udfordring og head-on collision

Dag 3: Adgang til det ubevidste

Dag 4: Centrale faser i det terapeutiske forløb. Afslutning af et terapiforløb. Supervision.

Dag 5: Videosupervision. (2 timer pr. person - deltagerne medbringer videooptagelser af egne terapier)

 

Undervisere:

Underviser er leder af Dansk Davanloo Institut psykoterapeut Lisa Jeremiassen, som har deltaget i ISTDP træning i det danske uddannelsesprogram siden i 2006.

 

Praktiske forhold:

Kurset afholdes på Dansk Davanloo Institut Jyllandsgade 79B, 2. sal, 6700 Esbjerg.

Alle dage fra kl. 9 til 16 med 1 times frokostpause. Let frokost og kaffe er indeholdt i kursusafgiften.

 

Pris og tilmelding:

Samlet pris for 5 uddannelse dage: 6.800 kr. 

For tilmelding, send navn, kontaktoplysninger og CV på mail til info@lisa-jeremiassen.dk

Konto: 3445 – 3448510549

 

Datoer:

Datoer for næste kursus (efterår 2021) kommer snarest. Skriv til info@lisa-jeremiassen.dk for at modtage information når datoerne er fastlagt.

MOBILISERINGSWORKSHOPS

Mobiliseringsworkshops er et centralt element i uddannelsen til ISTDP-terapeut, hvor gruppens deltagere på skift arbejder som terapeut med løbende supervision. Mobiliseringsworkshoppens hovedformål er at styrke terapeutens evne til at arbejde i overføringsfeltet ved at modtage supervision løbende, når terapeutens ubevidste mobiliseres under træningssessionerne.

 

Indhold:

Træning alle dage fra kl. 9 til 18 (søndag dog kl. 9 til 15) med 1 times frokostpause.

Mobiliseringsworkshops varer som udgangspunkt 3-5 dage (hovedsagligt fra fredag til søndag), udvides afhængigt af deltagerantallet.

 

Undervisere:

Mobiliseringsworkshoppene ledes af privatpraktiserende psykiater Sandro Rosseti som til dagligt har praksis i Firenze og er leder af træningsprogrammet ved det Italienske Institut for Davanloos ISTDP. Sandro Rosseti har været under uddannelse og har samarbejdet med Dr. Habib Davanloo siden 1991.


Praktiske forhold:

Workshoppene afholdes på Dansk Davanloo Institut, Jyllandsgade 79B, 2. sal, 6700 Esbjerg.

 

Pris og tilmelding:

Samlet pris for 3 mobiliseringsworkshops: 25.500kr

Tilmelding til mobiliseringsworkshops foregår ved at tegne uddannelsesaftale for et år af gangen og underskrive uddannelseskontrakt.

For tilmelding: Send navn, kontaktoplysninger og CV på mail til info@lisa-jeremiassen.dk

Konto: 3445 – 3448510549


Datoer for mobiliseringsworkshops i sæsonen 2021/2022 kommer snart!

VIDEOSUPERVISION

Uddannelsen går på to ben: Mobilisering og videosupervision. Der holdes fællessupervision i forbindelse med mobiliseringen, derud over foregår individuel supervision løbende. Al supervision tager udgangspunkt i videooptagelser af egne klienter. Supervisionen indeholder to dele; teknisk og dynamisk supervision.

 

Supervisor:

Supervisor er certificeret ISTDP-psykoterapeut Lisa Jeremiassen, som er leder af Dansk Davanloo Institut. Lisa Jeremiassen har arbejdet med ISTDP og modtaget supervision siden 2006 og deltaget i mobilisering siden 2012 ved psykiater Sandro Rosseti.

 

Praktiske forhold:

Supervisionen afholdes efter aftale på Dansk Davanloo Institut, Jyllandsgade 79B, 2. sal, 6700 Esbjerg.

 

Pris og tilmelding:

1.100 kr. / 1½ time

Kontakt Lisa Jeremiassen på info@lisa-jeremiassen.dk eller tlf. 3024 7214

TEORISEMINARER

Seminarer er uddannelsens fjerde element og afholdes årligt som optakt til en af årets mobiliseringsworkshops. Seminarerne er åbne for alle interesserede og tager udgangspunkt i teknikkens grundlag og historie eller specielle emner så som arbejdet med den skrøbelige klient. Der præsenteres videooptagelser af klient arbejde suppleret med præsentation af tekniske og dynamiske grundfaktorer i ISTDP.

 

Praktiske forhold:

Tid og sted kommer snarest. Denne sæsons seminar er under planlægning.

 

Pris og tilmelding:

1.500 kr. per deltager inkl. frokost

1.200 kr. per deltager inkl. frokost ved tilmelding af minimum 4 personer

500 kr. per deltager inkl. frokost for studerende ved Dansk Davanloo Institut eller andre psykoterapeutiske uddannelsessteder

 

Tilmelding på seminar@istdp.dk og betaling ved bankoverførsel til

konto: 3445 – 3448510549 mærket seminar + navn.